Poczta Pneumatyczna

w magazynach

= automatyzacja noszenia ręcznego dokumentów

Szybki transport dokumentów i materiałów pocztą pneumatyczną może znacząco usprawnić obieg dokumentów i logistykę wewnętrzną w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Wyniki finansowe firmy logistyczno-dystrybucyjnej zależą od jej zdolności do wydajnego działania i wykorzystywania w sposób racjonalny czasu pracy swoich pracowników. Centra logistyczne to zawsze obiekty o dużej kubaturze, gdzie odległości pomiędzy obiektami biurowymi, a punktami obsługi kierowców, przyjęć towaru, czy odbioru dokumentów są znaczące i wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset metrów. Z tego powodu bardzo istotne jest efektywne rozwiązanie zagadnienia transportu wewnętrznego dokumentów i przedmiotów. Często ze względu na wymogi formalne, czy bezpieczeństwa centrum dystrybucyjne jest podzielone na strefy. Poruszanie się pracowników pomiędzy nimi może być utrudnione i wymagać np. stosowania kart dostępowych, czy wychodzenia na zewnątrz budynków. Ręczne noszenie dokumentów, czy innych materiałów przez wysoko kwalifikowanych pracowników jest też jawną rozrzutnością z punktu widzenia organizacji pracy. Pracownik zamiast zajmować się swoimi podstawowymi obowiązkami pilnie “spaceruje” pomiędzy punktami magazynowo-biurowymi po kilkadziesiąt minut, a nawet kilkaset minut dziennie. Z pewnością są to straty wydajności pracy, które mogą być przeliczone na konkretne sumy pieniędzy. Znacznie bardziej ekonomiczne jest wykorzystanie automatycznych systemów transportu wewnętrznego, jak poczta pneumatyczna, które w pełni eliminują niepotrzebne przemieszczanie się po terenie obiektu pracowników. Zamiast trwonić czas na bezproduktywne noszenie ręczne, które dezorganizuje znacząco pracę warto rozważyć wdrożenie poczty pneumatycznej, która potrzebne dokumenty i materiały w obrębie oddzielnych budynków przeniesie z łatwością w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund.

 

poczta-pneumatyczna-centrum-logistyczne

Centrum logistyczne – charakterystyczne duże odległości pomiędzy budynkami

Zakres zastosowań poczty pneumatycznej w centrach dystrybucyjnych:

 • transport dokumentów np. listy przewozowe CMR
 • transport drobnych przedmiotów
 • dostarczanie próbek kontrolnych

 

Poczta pneumatyczna znalazła zastosowanie do transportu wewnętrznego dokumentów np. w centrum logistycznym IKEA w Jarostach.

Magazyn „Pracujwlogistyce.pl” – „Automatyczny magazyn IKEA w Jarostach już otwarty„.

poczta-pneumatyczna-centrum-dystrybucyjne-ikea

Centrum dystrybucyjne IKEA w Jarostach (Piotrków Trybunalski)

Zastosowana instalacja poczty pneumatycznej o dł. 700 m

Zalety i cechy rozwiązań pneumatycznych dla logistyki:

 • Wyeliminowanie nieefektywnego noszenia ręcznego
 • Skrócenie czasu przekazania dokumentów (dystans 500 m w 60 s)
 • Możliwość połączenia nawet bardzo odległych budynków (1 000 m)
 • Możliwość prowadzenia instalacji rurowej w budynkach, pod ziemią lub napowietrznie
 • Wyeliminowanie utrudnień dotyczących poruszania się osób w strefach ograniczonego dostępu
 • Zwiększenia bezpieczeństwa pracowników (BHP) – ograniczenie przecinania się ścieżek ruchu pracowników i pojazdów
 • Ograniczenie czasu czekania przez kierowców
 • Lepsza organizacja pracy i nadzór nad pracownikami
 • Istotne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych (kosztów pracowniczych)
 • Niskie koszty zakupu instalacji pneumatycznej
 • Szybki proces wdrożenia – prace na obiekcie trwają od kilku dni do kilku tygodni
 • Uproszczone formalności związane z budową – poczta pneumatyczna w rozumieniu „Prawa budowlanego” nie jest urządzeniem budowlanym i w przypadku jej instalacji nie zachodzi proces budowlany
 • Bardzo długa żywotność techniczna instalacji – kilkadziesiąt lat
 • Bardzo niskie koszty eksploatacyjne