Poczta pneumatyczna w szpitalach

Kompendium informacji

poczta-pneumatyczna-korzysci-zalety-oszczednosci

Poczta pneumatyczna – korzyści, zalety, oszczędności

Poczta pneumatyczna w szpitalu skraca czas badań próbek materiału biologicznego, gdyż czas transportu materiału biologicznego z oddziału do laboratorium najczęściej nie przekracza 60 sekund. Ten nowoczesny system transportu całkowicie eliminuje negatywne zjawisko odwlekania czynności zaniesienia pobranych próbek materiału biologicznego do badania w laboratorium – występujące powszechnie przy transporcie ręcznym realizowanym przez pielęgniarki. Dzięki systemowi poczty pneumatycznej lekarze mogą szybciej otrzymać wyniki badań i postawić właściwą diagnozę. Instalacja pneumatyczna ułatwia i usprawnia pracę pielęgniarek, odciążając ich od pracochłonnego noszenia próbek krwi i moczu. Ogromną korzyścią wdrożenia transportu pneumatycznego w szpitalu jest zmniejszenie kosztów noszenia ręcznego próbek materiału biologicznego i leków. Jedną z zalet stosowania tego systemu jest ułatwiony nadzór Dyrekcji szpitala nad personelem. Znacznie ograniczone zostaje poruszanie się pracowników szpitala poza macierzystymi oddziałami, co pozwala im na zajęcie się ich podstawowym zadaniem – opieką nad pacjentami. Zastosowanie poczty pneumatycznej w szpitalu jest metodą minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, gdyż jej wykorzystanie daje oszczędności równoważne kosztom utrzymania od jednego do kilkunastu etatów pracowniczych – powyżej 100 tys. zł miesięcznie – w przypadku dużych szpitali. Dzięki wykorzystaniu transportu pneumatycznego podnosi się poziom bezpieczeństwa w szpitalu, ograniczona zostaje możliwość kradzieży leków, czy uszkodzenia próbek materiału biologicznego pobranych od pacjentów, zmniejsza się zajętość wind osobowych. Wdrożenie poczty pneumatycznej przyczynia się do wzrostu jakości usług medycznych przy zmniejszonych kosztach działania szpitala.

Korzyści z zastosowania poczty pneumatycznej w szpitalu – więcej informacji…

poczta-pneumatyczna-bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo transportu leków i próbek biologicznych

Poczta pneumatyczna zapewnia bezpieczny transport materiału biologicznego do laboratorium, jak również skutecznie zabezpiecza leki przed dostępem i kradzieżą. Wysoki poziom bezpieczeństwa transportu próbek i leków jest zapewniony dzięki eliminacji wszystkich potencjalnych źródeł ryzyka: stosowaniu próbówek typu Vacutainer wykonanych z tworzywa sztucznego, szczelnych woreczków jednorazowych dedykowanych do transportu materiału biologicznego, pojemników hermetycznych. Próbki materiału biologicznego są w odpowiedni sposób pakowane, zaś pracownicy szpitala szkoleni w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania systemu. Standardem w przypadku szpitali jest stosowanie uzupełniających systemów bezpieczeństwa eliminujących bakterie chorobotwórcze które mogłyby występować w systemie szpitalnym. Instalacje poczty pneumatycznej są projektowane w sposób ograniczający dostęp osób postronnych, w miejscach ogólnie dostępnych stosuje się zaś stacje wandaloodporne o wzmocnionej konstrukcji. Wszystkie nadawane przesyłki są elektronicznie kontrolowane, zaś dostęp do nich jest ograniczony wyłącznie do osób posiadających imienne karty dostępowe. Niezależnie od tego, czy transportujemy w szpitalu pocztą pneumatyczną materiał biologiczny, leki, czy dokumenty ryzyko uszkodzenia, kradzieży, czy ujawnienia informacji o danych medycznych i osobowych pacjentów zostaje skutecznie wyeliminowane.

Bezpieczny transport materiału biologicznego i leków – więcej informacji…

poczta-pneumatyczna-zasada-dzialania

Zasada działania poczty pneumatycznej

Poczta pneumatyczna w szpitalu jest najczęściej stosowana do transportu materiału biologicznego do laboratorium: próbek płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin oraz próbek tkanek. Często wykorzystuje się ten nowoczesny system również do transportu leków na oddziały i dokumentów szpitalnych. Transport pneumatyczny działa na zasadzie przesyłania za pomocą sieci rurociągów rozprowadzonych w jednym lub kilku oddzielnych budynkach szpitala. Jak dokładnie działa poczta pneumatyczna? Pojemnik, w którym umieszczane są przedmioty, porusza się na skutek różnicy ciśnień wytwarzanej przez dmuchawę. Rurociągi instalacji umieszcza się wewnątrz budynków szpitalnych, prowadzi pod ziemią lub na zewnątrz na specjalnych konstrukcjach. Najprostsze instalacje szpitalne składają się tylko z dwóch stacji, największe z kilkuset stacji. Struktura instalacji, średnice rurociągów, rodzaje rozdzielaczy są zawsze dostosowane do wielkości szpitala i zakładanej ilości wykonywanych dziennie przesyłek. W zależności od miejsca lokalizacji w szpitalu stosowane są różne rodzaje stacji, najczęściej w laboratorium stosuje się stacje specjalizowane, oddzielnie odbiorcze i nadawcze, bądź stacje samowyładowcze. Wynika to z konieczności zapewnienia jak najwyższej ergonomiczności stanowiska odbiorczego w laboratorium. Całością systemu, kontrolą ruchu pojemników oraz autoryzacją kontroli dostępu w systemie zarządza komputer nadrzędny na którym jest zainstalowane oprogramowanie sterujące i archiwum baz danych. Właściwy projekt, dobór urządzeń oraz poprawne wykonawstwo decyduje o prawidłowym działaniu instalacji poczty pneumatycznej i niskich kosztach eksploatacyjnych.

Zasada działania poczty pneumatycznej – więcej informacji…

poczta-pneumatyczna-cena

Ceny instalacji poczty pneumatycznej w szpitalach

Cena poczty pneumatycznej w szpitalu może wynosić od 40 tys. do 2 mln zł w zależności od cech instalacji i jej wielkości. W zestawieniu podajemy ceny instalacji poczty pneumatycznej z rozstrzygniętych przetargów w szpitalach w Polsce z ostatnich kilku lat. W zależności od dostawcy jedna stacja nadawczo-odbiorcza może kosztować od 20 tys. zł do 110 tys. zł. Cena instalacji zależy od czynników technicznych tj. liczby i funkcjonalności stacji nadawczo-odbiorczych, średnicy rurociągów oraz ich długości, cech indywidualnych szpitala, konstrukcji i lokalizacji jego budynków, topografii instalacji oraz czynników subiektywnych takich jak: marża wykonawcy, czy stosowana polityka cenowa. Duży wpływ na wzrost ceny systemu ma stosowanie stacji samowyładowczych. Koszt stacji standardowych jest niższy niż stacji laboratoryjnych z automatycznymi przenośnikami taśmowymi. Najniższe koszty są w przypadku rurociągów układanych wewnątrz budynków, duże droższe są rurociągi układane w ziemi. Najdroższe są instalacje z rurociągami prowadzonymi napowietrzne, gdyż wymagają budowy konstrukcji mocujących. Wysokość marży dostawcy ma istotny wpływ na końcową cenę instalacji. Podwyższa cenę instalacji pneumatycznej również odległość siedziby dostawcy systemu od szpitala. Znaczne odległości będą przekładać się na wyższe koszty realizacyjne oraz w przyszłości wyższe koszty usług serwisowych poczty pneumatycznej.

Ceny instalacji poczty pneumatycznej w szpitalach – więcej informacji…

poczta-pneumatyczna-serwis

Serwis poczty pneumatycznej

Regularne przeglądy serwisowe szpitalnej poczty pneumatycznej zapewniają, że instalacja działa bezawaryjnie w długim okresie czasu. Z punktu widzenia użytkownika istotne jest zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemu, przy jak najniższych nakładach z tego tytułu. Systemy poczty pneumatycznej są, z racji zastosowanej technologii, mało awaryjne. Posiadają również minimalną ilość elementów zużywających się. Szczególnie więc w pierwszych latach pracy działają z bardzo dużą niezawodnością, w zasadzie bez konieczności znaczącej ingerencji serwisu. Jednak zaniechanie wykonywania przeglądów prewencyjnych, w celu uzyskiwania bieżących oszczędności, należy traktować jako działanie krótkowzroczne. W dłuższej perspektywie, brak przeglądów prowadzi do degradacji urządzeń, nieoczekiwanych przestojów oraz „kumulacji” kosztów. W szpitalach o wysokiej kulturze zarządzania infrastrukturą techniczną poczta pneumatyczna, podobnie jak inne instalacje, podlega systematycznemu nadzorowi, a jej elementy „zużywające się” wymianie lub odpowiedniej regulacji. Znacznie rozsądniejsze, niż oczekiwanie na przyszłą „niespodziewaną” awarię, jest właściwe przygotowanie zapisów umowy serwisowej oraz skuteczne egzekwowanie obowiązków firmy serwisującej w zakresie utrzymania sprawności technicznej instalacji. Szpital powinien zadbać o swoje interesy poprzez: wyeliminowanie czasów przestoju, zapewnienie taniego wsparcia on-line, wynegocjowanie niskich stawek za godziny pracy oraz części, dodatkowe gwarancje itp. Serwis powinien reagować szybko, ale przede wszystkim szybko usuwać stwierdzone usterki i awarie, zdalnie lub w trakcie pobytu serwisantów na obiekcie.

Umowy serwisowe poczty pneumatycznej – więcej informacji…

unit-dose-w-polsce

Unit Dose – transport leków z apteki

Połączenie poczty pneumatycznej z systemem Unit Dose przygotowania dawek leków jednostkowych daje znaczne oszczędności w ilości kupowanych leków – do 20% oraz szybki i bezpieczny transport przygotowanych dawek leków na oddziały. Unit Dose w szpitalu to w pełni automatyczne przygotowanie i dystrybucja leków w dawkach jednostkowych ze znacznie tańszych opakowań zbiorczych. System Unit Dose umożliwia bieżący monitoring leków, co obniża koszty związane z ich zakupem i optymalizację dostaw. Unit Dose pozwala wyręczyć personel pielęgniarski z obowiązku zarządzania i administrowania lekami. Jedną z największych zalet systemu Unit Dose w szpitalu jest wyeliminowanie pomyłek przy przygotowaniu i podawaniu leków konkretnym pacjentom, przez co podnosi poziom bezpieczeństwa pacjentów i znacznie zwiększa skuteczność procesu leczenia. Poczta pneumatyczna w szpitalu zapewnia szybki transport leków z apteki centralnej na oddziały łóżkowe. W szczególności dotyczy to transportu indywidualnych dawek leku przygotowywanych przez system Unit Dose. Technologia kart RFID, standardowo wykorzystywana w poczcie pneumatycznej w szpitalach, pozwala na całkowicie automatyczne adresowanie i wykonywanie przesyłek, nie występuje więc ryzyko wysłania przypadkowo leków na inny oddział. Bezpieczeństwo transportu leków, w szczególności leków o dużej wartości lub narkotycznych, jest zapewnione dzięki zastosowaniu indywidualnych kart dostępowych, co gwarantuje, że udział w transporcie mają tylko upoważniony farmaceuta (kontrola dostępu wysyłania) i upoważniona pielęgniarka (kontrola dostępu odbioru).

Więcej o systemie Unit Dose w szpitalu…