Najem instalacji

poczty pneumatycznej

Przenieś wszystkie próbki za 200 zł dziennie!

Interesującą alternatywą dla zakupu instalacji poczty pneumatycznej jest jej najem ze stałą opłatą miesięczną. W takim przypadku szpital nie jest właścicielem instalacji, a jedynie korzysta z usługi transportu pneumatycznego podobnie jak w przypadku najmu innych urządzeń technicznych. Ta forma jest szczególnie uzasadniona w przypadku szpitali, które z różnych przyczyn nie mogą wydatkować dużych kwot na jednorazową inwestycję, a chcą szybko i skutecznie ograniczyć koszty operacyjne wynikające z noszenia ręcznego. Fakt braku jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych powoduje, że obecnie każdy szpital może skorzystać z poczty pneumatycznej.

Najem poczty pneumatycznej jest dostępny dla każdego szpitala!

Finansowanie inwestycji w całości po stronie dostawcy

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Wysokość miesięcznej opłaty najmu zależy od wielkości instalacji oraz jej cech użytkowych. Przykładowo dla instalacji w której jest kilka stacji może ona wynieść 2÷3 tys. PLN miesięcznie, dla instalacji w której jest kilkanaście stacji może ona wynosić 6÷8 tys. PLN miesięcznie. Tak niskie miesięczne koszty oznaczają, że koszty najmu są wielokrotnie niższe niż rzeczywiste koszty noszenia ręcznego przez pielęgniarki, które w szpitalu powyżej 300 łóżek mogą wynosić miesięcznie od 22 tys. do 45 tys. PLN. Jest zatem znaczne pole do redukcji kosztów osobowych lub alternatywnie „odciążenia” pielęgniarek od pracochłonnego noszenia ręcznego, co pozwala pielęgniarkom zająć się opieką nad pacjentami.

Ograniczenie kosztów bieżących
Odciążenie pielęgniarek

 

Koszty noszenia ręcznego w szpitalu – więcej informacji…

Outsorcing noszenia ręcznego – więcej informacji…

Stała, niezmienna opłata

W przypadku najmu wszystkie koszty związane z budową i uruchomieniem instalacji poczty ponosi dostawca usługi. Pozostaje on właścicielem instalacji i kompleksowo odpowiada za jej poprawne funkcjonowanie w całym okresie umowy. Szpital ponosi wyłącznie koszty miesięcznej opłaty z tytułu użytkowania. Takie rozwiązanie przenosi całość ryzyk na dostawcę. W przypadku awarii, przedwczesnego zużycia, braku właściwych parametrów działania szpital zgłasza je do dostawcy, który własnym kosztem jest zobowiązany usunąć wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. Nie otrzymuje on żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza ustaloną w umowie najmu stałą opłatą miesięczną. W ramach umowy dostawca zapewnia możliwość wykonywania nieograniczonej ilości przesyłek. Stałość i przewidywalność kosztów pozwala szpitalowi na lepsze planowanie wydatków.

Stała opłata – zgodnie z umową
Brak kosztów ukrytych (serwisu, części…)
Całość ryzyk po stronie dostawcy
Nieograniczona ilość przesyłek

Kompleksowa usługa

Warto podkreślić, że w przypadku umowy najmu wszystkie problemy techniczne są w gestii dostawcy. Dostawca samodzielnie i na własny koszt usuwa usterki, awarie oraz zapewnia wszystkie wymagane części zamienne. Co więcej dostawca zapewnia w cenie najmu wszystkie materiały eksploatacyjne, niezależnie od ilości wykonywanych przesyłek. Umowa najmu obliguje dostawcę do zapewnienia pełnej sprawności technicznej instalacji, niezależnie od jej wieku, stanu technicznego i ilości wykonanych przesyłek. To dostawca sam i na własny koszt wymienia zużyte lub „zestarzałe technologicznie” stacje, napędy, czy dmuchawy. Umowa najmu poczty pneumatycznej to nie standardowa dostawa samych urządzeń, a kompleksowe rozwiązania obsługi logistyki wewnętrznej szpitala. W przypadku braku sprawności technicznej systemu dostawca ma pomniejszane wynagrodzenie za okres występującej niesprawności. Mechanizm ten jest bardzo skuteczny i powoduje, że dostawca jest żywotnie zainteresowany wymianą zużytych urządzeń i komponentów „na czas” oraz ich jak najdłuższą bezawaryjną pracą. Instalacja poczty pneumatycznej na stałe jest połączona z centrum dyspozytorskim dostawcy. Możliwość monitoringu on-line 24 h oznacza krótki czas reakcji oraz szybkie usuwanie potencjalnych usterek.

Kompleksowe rozwiązanie logistyki wewnętrznej
Dostawca odpowiada za sprawność techniczną
Dostawca odpowiada za zużywanie się systemu
Dostawca zapewnia wszystkie części zamienne
Dostawca zapewnia wszystkie materiały eksploatacyjne

Łatwa rozbudowa i modyfikacja

Wybór najmu jako formy pozyskania instalacji poczty pneumatycznej nie wyklucza możliwości jej dalszej rozbudowy lub modyfikacji w trakcie trwania umowy. System poczty pneumatycznej jest bardzo plastyczny. W każdej chwili można dobudować nowe stacje lub istniejące wyposażyć w nowe funkcjonalności. W takim przypadku szpital może zapłacić jednorazowo za rozszerzenia możliwości systemu lub alternatywnie zwiększyć wysokość miesięcznej opłaty najmu.

Możliwa rozbudowa i modyfikacja

Bezpośrednia umowa

W przypadku umowy najmu umowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy szpitalem i dostawcą. Brak dodatkowych pośredników takich jak bank i ubezpieczyciel powoduje, że jest możliwe uzyskanie bardzo atrakcyjnych cen najmu z punktu widzenia szpitala.

Bezpośrednia umowa
Atrakcyjne ceny najmu

Porównanie transportu ręcznego i pneumatycznego

TRANSPORT RĘCZNY TRANSPORT PNEUMATYCZNY
lodowka-na-probowkipojemnik-poczty-pneumatycznej-typowy
Wolny > 10 minBardzo szybki < 60 s
Koszty miesięczne
1 etat = 2,6 tys. zł
3 etaty = 7,8 tys. zł
Koszty miesięczne
5 stacji = 2÷3 tys. zł
15 stacji = 6÷8 tys. zł
Urlopy, zwolnienia
Koszty pośrednie: kadry, finanse, BHP
Przerwy: posiłki, odpoczynek...
24 h, 365 dni w roku
Niezawodny
Szybkość: 3÷8 m/s
Grupowanie przesyłek
= długi czas badań
Wysyłanie na bieżąco
= krótki czas badań

 

Korzyści z zastosowania poczty pneumatycznej w szpitalu – więcej informacji…

Najem – więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze najmu poczty pneumatycznej oraz dostawcach oferujących tą formę usług skontaktuj się z nami. Najem jest stosunkową nową formą usług na rynku, jednak niepodważalna atrakcyjność kompleksowego rozwiązania usług logistyki wewnętrznej szpitala w połączeniu z możliwością jednoczesnego obniżenia kosztów funkcjonowania wydaje się przesądzać o jego dynamicznym rozwoju w najbliższych latach. Usługa najmu wydaje się tym bardziej odpowiadać potrzebom polskiego rynku, ze względu na fakt, że duża liczba szpitali jest obecnie zadłużonych i nie ma środków na inwestycje, a jednocześnie jest silny nacisk na obniżenie kosztów bieżącej działalności tych samych szpitali.