Unit Dose w szpitalu

Unit Dose w szpitalach w Polsce oznacza wdrożenie racjonalnego i nowoczesnego systemu gospodarki lekiem. Zintegrowanie poczty pneumatycznej z systemem przygotowania dawek leków jednostkowych umożliwia znaczne oszczędności w ilości wydanych lekówwyeliminowanie pomyłek oraz bezpieczny i szybki transport leków z apteki centralnej na oddziały. Unit Dose w szpitalu pozwala na w pełni automatyczne przygotowanie i dystrybucję dawek leków jednostkowych z opakowań zbiorczych przy wykorzystaniu systemu komputerowego oraz automatycznej blistrownicy i specjalizowanych robotów realizujących w pełni niezależnie następujące funkcje szczegółowe (pakowanie, oznaczanie, sortowanie, przechowywanie, gospodarka magazynowa, dystrybucja, wydawanie i zwroty, ewidencja i zarządzanie lekiem – w całym cyklu jego występowania w szpitalu, w tym przepisywanie, przygotowanie i podawanie pacjentom).

Unit Dose – cechy systemu:

 • leki recepturowe i gotowe są przygotowywane w aptece szpitalnej – mniejszy udział pielęgniarek
 • pacjenci otrzymują leki podzielone na dawki jednostkowe. Każda porcja leków ma indywidualny charakter, jest opisana unikalnym imieniem i nazwiskiem pacjenta, co wyklucza możliwość pomyłki
 • leki gotowe kupowane w formie dużych opakowań zbiorczych – do podziału w blistrownicy – znacznie niższe koszty zakupu leków gotowych
 • wydawanie leków gotowych – zgodne z potrzebami – brak marnotrawstwa leków
 • brak zjawiska przeterminowania leków
 • wyeliminowanie interakcji leków
 • redukcja zapasów leków – utrzymywanie minimalnego poziomu
 • zmniejszenie ilości dostaw leków do apteki szpitalnej
 • zmniejszenie ilości powstających odpadów medycznych (leków niezużytych lub przeterminowanych)
 • transport pocztą pneumatyczną z apteki na oddziały – bardzo szybki i bezpieczny

System tradycyjny przygotowania i dystrybucji leków:

 • leki recepturowe są przygotowywane w aptece szpitalnej, leki gotowe dzielone na oddziałach (metoda kieliszkowa)
 • wydawanie „kieliszkowe” (brak identyfikacji leku i technologii powiązania leku z pacjentem)
 • leki gotowe kupowane w typowych opakowaniach – wyższe koszty zakupów
 • leki gotowe są wydawane na oddziały w całych opakowaniach (typowe wielkości) – pozostałości rozpoczętych opakowań są marnotrawione
 • występowanie zjawiska przeterminowania leków
 • zapasy leków gotowych są niezbędne
 • transport ręczny leków – wolny i obarczony ryzykiem
unit-dose-dawki-lekow-jednostkowych

Unit Dose – gotowe dawki leków jednostkowych

Korzyści i oszczędności

Rozwiązania zautomatyzowane oparte na przygotowaniu indywidualnych dawek leków dla każdego pacjenta Unit Dose, pozwalają oszczędzić średnio 15‑20% w ilości wydawanych na oddziały leków. Stały monitoring leków obniża także koszty związane z ich zakupem oraz ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji dostaw. Następna korzyść to odciążenie personelu pielęgniarskiego z uciążliwego obowiązku zarządzania i administrowania lekami. Ogromną zaletą systemu Unit Dose w szpitalu jest także wyeliminowanie pomyłek przy przygotowaniu i podawaniu leku pacjentowi (niewłaściwa dawka lub niewłaściwy lek), przez co w znacznym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa skuteczność procesu leczenia.

unit-dose-apteka-szpitalna-robot-pobierajacy-leki

Apteka szpitalna – robot pobierający opakowania leków

Korzyści z wprowadzenia automatycznych systemów Unit Dose:

 • zmniejszenie kosztów poprzez znaczne oszczędności w zużyciu leków,
 • większa kontrola zapasów, mniejsza liczba przeterminowanych leków,
 • wzrost bezpieczeństwa terapii i jakości opieki farmaceutycznej,
 • większa transparentność procesu leczenia,
 • łatwość alokacji kosztów w odniesieniu do pacjenta, jednostki chorobowej, lekarza.

Poczta Pneumatyczna a Unit Dose

Szpitalna poczta pneumatyczna jest efektywnym narzędziem do transportu leków z apteki szpitalnej na oddziały łóżkowe, w szczególności indywidualnych dawek jednostkowych. Technologia RFID poczty pneumatycznej pozwala na automatyczne adresowanie przesyłek, nie zachodzi więc ryzyko wysłania omyłkowo farmaceutyków na inny oddział. Kontrola dostępu wysyłania (upoważniony farmaceuta) i odbioru (upoważniona pielęgniarka) za pomocą kart dostępowych zapewnia udział w procesie transportowym jedynie wyznaczonym osobom. Systemy Unit Dose w których dystrybucja i pobieranie leków odbywa się w sposób pełni automatyczny współpracuje z systemem poczty pneumatycznej poprzez wymianę protokołów informacyjnych dotyczących danej przesyłki. W takim przypadku robot przekazuje gotowe indywidualne dawki leków do robota pakującego systemu poczty pneumatycznej, zaś równolegle przekazywane są informacje pomiędzy systemem informatycznym Unit Dose i systemu informatycznym szpitalnej poczty pneumatycznej. Indywidualna dawka leku jest umieszczana w takim przypadku w pełni automatycznie w pojemniku poczty pneumatycznej, całkowicie bez udziału personelu.

Jednym ze szpitali gdzie pracuje taki w pełni automatyczny system (Unit Dose – Poczta Pneumatyczna) jest szpital uniwersytecki Akerhus w Norwegii. Reportaż z działania i cech tego rozwiązania zrealizowała telewizja BBC.

Unit Dose w Akerhus w Norwegii

unit-dose-pakowanie-pojemnika-poczty-pneumatycznej

Robot pakujący leki do pojemnika poczty pneumatycznej

Należy podkreślić pełną kompatybilność systemów Unit Dose i systemów poczty pneumatycznej pochodzących od różnych dostawców. Każdy system poczty pneumatycznej może w pełni poprawnie współpracować z każdym dostępnym na rynku systemem dawek leków jednostkowych. Cecha ta pozwala na wybranie przez szpital optymalnego rozwiązania technicznego przy znaczącym ograniczeniu kosztów inwestycyjnych.

Budowa Unit Dose

Wszystkie systemy Unit Dose w szpitalach bazują na architekturze modułowej, mogą być więc zaadaptowane do potrzeb każdej specyficznej apteki szpitalnej. Systemy dawek leków jednostkowych mogą być rozbudowywane stosownie do rosnących wymagań przy wykorzystaniu istniejących urządzeń – bez straty początkowych nakładów. Elementami uzupełniającymi systemu w szpitalu są automatyczne apteczki oddziałowe i wózki transportowe oraz systemy do odczytu kodów kreskowych do identyfikacji pacjentów, leków itp. oraz oczywiście zintegrowany system poczty pneumatycznej.

Unit Dose – więcej informacji

Posiadasz dane które mogą uzupełnić informacje dostępne na stronie – prześlij je do nas. Jeśli masz praktyczne doświadczenia z eksploatacji systemów Unit-Dose (w Polsce, za granicą), w szczególności ich współpracy z systemami poczty pneumatycznej – udostępnij je nam. Ze względu na fakt, że instalacje Unit-Dose w Polsce są nadal rzadkością każda praktyczna informacja w tym zakresie będzie przydatna dla użytkowników portalu.