Modernizacje poczty pneumatycznej

Modernizacje systemu poczty pneumatycznej można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • wykonywane przez dotychczasowego dostawcę w ramach rozwoju istniejących funkcjonalności
 • wykonywane przez nowego dostawcę w ramach wymiany nadrzędnego systemu sterującego

Modernizacje są wymuszane przez zmiany techniczne związane z rozwojem systemów technicznych i uzyskiwaniem przez nie zupełnie nowych cech i funkcjonalności niedostępnych w systemach oryginalnie wdrożonych np. wymiana informacji ze szpitalnym systemem informatycznym HIS. Drugim motorem zmian są nowe obowiązki narzucane przez znowelizowane przepisy prawa np. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Trzecim elementem który może przesądzić o konieczności wykonania modernizacji systemu poczty pneumatycznej są zbyt wysokie koszty usług serwisowych świadczonych przez oryginalnego dostawcę instalacji. W takim przypadku nowy dostawca usług serwisowych wymienia istniejące oprogramowanie wraz z wymianą wybranych elementów elektroniki.

Wskazania dla modernizacji

Główne przesłanki dla modernizacji systemu to:

 • Zapewnienie ochrony danych osobowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa personelu przed skażeniem
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłki (leków) przed kradzieżą
 • Zabezpieczenie przesyłki (krew, leki) przed przeciążeniami dynamicznymi
 • Zwiększenie wydajności stacji w laboratorium
 • Zwiększenie wydajności systemu
 • Zwiększenie bezpieczeństwa działania systemu
 • Zwiększenie wygody użytkowania (wysyłka bez konieczności wyboru adresata)
 • Integracja poczty pneumatycznej z informatycznymi systemami szpitalnymi (HIS, LIS, PIS)
 • Integracja z systemem przyzywowym pielęgniarek
 • Integracja z systemami inteligentnego budynku, ppoż.
 • Wirtualizacja systemów informatycznych
 • Usprawnienie procesów serwisowania
 • Ograniczenie wysokich kosztów serwisu

Zakres modernizacji

Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez zamianę otwartych koszy pod stacjami na zamykane metalowe szafki, co służy ograniczeniu dostępu dla osób postronnych. Najczęściej zamknięcie szafek jest realizowane poprzez zamek elektromagnetyczny sterowany zbliżeniem imiennych kart dostępowych do czytnika.

Zwiększenie bezpieczeństwa personelu może być osiągnięte poprzez zastosowanie stacji samowyładowczych, systemów ciągłej eliminacji skażeń, filtrów wysokiej dokładności np. HEPA.

Ochrona leków narkotycznych lub wysokiej wartości przed kradzieżą jest realizowana w analogiczny sposób jak ochrona danych osobowych oraz dodatkowo tzw. przesyłki bezpieczne.

W systemach poczty pneumatycznej montowanych kilka lub kilkanaście lat temu często dostępna jest tylko jedna prędkość transportowa przesyłek niezależnie, czy przesyłany pojemnik jest pusty, czy z próbkami krwi. Może to powodować ryzyko hemolizy, gdyż co do zasady próbki krwi powinny być transportowane wolniej z prędkością do 2,5 m/s. Analogicznie niektóre leki przy zbyt dużej prędkości transportowej mogą ulec rozwarstwieniu. Ograniczenie prędkości dla wybranych przesyłek wymaga zastosowania falowników do sterowania działaniem dmuchaw i wprowadzenia zmian w systemie nadrzędnym.

Zwiększenie wydajności w laboratorium odbywa się poprzez wymianę stacji standardowych na dedykowane stacje laboratoryjne lub zastosowanie stacji samowyładowczych.

Zwiększenie wydajności systemu jest realizowane poprzez zamianę instalacji jednoliniowych na wieloliniowe oraz wymianę niewydolnych rozdzielaczy karuzelowych na szybkie rozdzielacze liniowe. Dodatkowo w najbardziej wymagających aplikacjach uzasadnione jest zastosowanie linii z wysyłkami potokowymi.

Zwiększenie bezpieczeństwa działania systemu jest osiągane poprzez podwyższenie bezpieczeństwa zasilania np. zasilanie bezprzerwowe z UPS lub zasilanie gwarantowane. Standardowe dyski zastępowane są dyskami w macierzy RAID, co powoduje, że nawet w przypadku uszkodzenia dysku system nadrzędny działa nadal bez zakłóceń.

Zwiększenie komfortu użytkowania jest uzyskiwane poprzez wprowadzenie systemu automatycznego rozpoznawania pojemników. Każdy pojemnik jest wyposażony w unikalny chip RFID umieszczony na jego końcach. Użytkownik nie musi podawać adresu, ani określać prędkości transportowej. System sam rozpoznaje pojemnik i przesyła go z ustaloną dla niego prędkością do przypisanego do niego wcześniej adresata.

Integracja poczty pneumatycznej z informatycznymi systemami szpitalnymi (HIS, LIS, PIS) to nowoczesny trend w szpitalach wpisujący się w optymalizację procesów leczniczych (skrócenie czasu badań) i optymalizację wykorzystania leków. Aby zintegrować „stary” system nadrzędny poczty pneumatycznej z systemami informatycznymi szpitala najczęściej konieczna jest jego wymiana na system wyposażony w moduł HL7 lub system otwarty komunikujący się poprzez wymianę informacji na poziomie baz danych.

Integracja z systemem przyzywowym pielęgniarek pozwala na natychmiastowe powiadomienie wybranej pielęgniarki o przybyciu leku dla pacjenta.

Integracja z systemami inteligentnego budynku, ppoż. analogicznie jak inne formy integracji wymaga wdrożenia otwartego systemu nadrzędnego, który pozwala wymieniać w dwóch kierunkach informacje z systemami budynkowymi np. alarm pożarowy powoduje zatrzymanie działania dmuchaw i rozprzestrzenianie się dymu.

Wirtualizacja systemów informatycznych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa działania systemu oraz zmniejsza koszty utrzymania IT.

Nowoczesne systemy nadrzędne pozwalają na usprawnienie procesów serwisowania. Przykładowo jest możliwie wysyłanie na wyświetlacz każdej stacji w systemie komunikatu, że system jest obecnie w trakcie serwisowania i planowanego terminu zakończenia prac. W znaczący sposób usprawnia to wymianę informacji, ogranicza chaos komunikacyjny przy następujących zmianach pielęgniarek, próby wysyłania pojemników z niedziałających stacji, eliminuje telefony z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do służb technicznych szpitala.

Ograniczenie kosztów serwisowania to jedna z głównych przyczyn decyzji o modernizacji. W takim przypadku system działa poprawnie, a czynnikiem przesądzającym o wykonaniu modernizacji są nadmiernie wysokie koszty usług serwisowych.

Informacje dodatkowe – doświadczenia użytkowników

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących zagadnień modernizacji i unowocześnienia poczty pneumatycznej – napisz do nas. Postaramy się dostarczyć niezbędne dane. Dysponujesz swoimi własnymi doświadczeniami w zakresie przeprowadzonej modernizacji, które mogą być użyteczne dla innych czytelników, podziel się nimi. Twoja wiedza może pomóc innym użytkownikom poczty pneumatycznej.