Poczta pneumatyczna cena – wyniki przetargów, koszt instalacji

Poczta pneumatyczna cena: od 40 tys. do 2 mln zł. Przykładowe szpitale:  Konin (5 stacji) – koszt 99 630 zł, Radom (16 stacji) – 397 905 zł, Szczecin (6 stacji) – 651 900 zł, Wrocław (32 stacje) – 1 586 936 zł.

Więcej przykładów cen poczty pneumatycznej …

 

Cena poczty pneumatycznej w szpitalu – czynniki cenotwórcze

Cena instalacji pneumatycznej zależy od:

– liczby i rodzaju stacji nadawczo-odbiorczych

– rodzaju rurociągów oraz ich łącznej długość i średnicy (Ø 110 mm / Ø 160 mm)

– warunków i czasu obowiązywania gwarancji

– zakresu serwisu i czasu trwania dodatkowych świadczeń obsługowych (mycie, dezynfekcja, sterylizacja…)

– cech indywidualnych budynków szpitala: konstrukcji ścian i stropów, topografii instalacji, uciążliwości związanych z budową

– odległości szpitala od siedziby dostawcy

– polityki cenowej dostawcy

poczta-pneumatyczna-cena-instalacji

Poczta pneumatyczna w laboratorium szpitalnym – oddzielne stacje: nadawcza i odbiorcza z przenośnikiem taśmowym

Cena poczty pneumatycznej wzrasta z liczbą stacji zastosowanych w instalacji. Niezależnie od wielkości instalacji konieczne jest wykonanie maszynowni oraz komputerowego systemu nadrzędnego. Koszty te rozkładają się na wszystkie stacje systemu, stąd koszt jednostkowy stacji jest najwyższy w przypadku najmniejszych instalacji szpitalnych. Wpływ na wzrost ceny instalacji pneumatycznej ma zastosowanie stacji samowyładowczych. Również droższe od stacji typowych są stacje laboratoryjne z elektrycznie napędzanymi przenośnikami. Analogicznie stacje w wykonaniu wzmocnionym – stacje wandaloodporne podwyższają cenę instalacji. Istotny wpływ na wzrost ceny ma zastosowanie rozdzielaczy liniowych, które są standardowo wykorzystywane w przypadku instalacji wieloliniowych.

Cena poczty pneumatycznej w szpitalu zależy od miejsca montażu rurociągów. Najtańsze jest montowanie rurociągów wewnątrz budynków, zdecydowanie droższe są rurociągi prowadzone w ziemi, gdyż wymagają zastosowania rurociągów z PE-HD. Jeszcze droższe jest prowadzenie instalacji napowietrznie, gdyż wiąże się z budową dodatkowych konstrukcji wsporczych oraz izolacją termiczną i wykonaniem połączeń kompensujących zmiany długości rurociągów na skutek zmiany temperatury otoczenia. Rurociągi pneumatyczne w wykonaniu specjalnym tj. stalowe, transparentne, z tworzyw bezhalogenowych lub szpitalne są droższe od standardowych rur PCV. Najdroższe są rurociągi ze stali nierdzewnej, które ze względu na bardzo wysoką cenę w szpitalach stosuje się rzadko. Rury z tworzywa bezhalogenowego (ABS) są zbliżone ceną do rur stalowych, dlatego stosuje się je tylko w przypadku wybranych fragmentów instalacji, gdzie postawiono podwyższone wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rurociągi transparentne z PMMA są również zdecydowanie droższe, dlatego są stosowane wyjątkowo, najczęściej w miejscach, gdzie nie można rurociągów skutecznie ukryć. Poruszający się widoczny pojemnik stanowi w takim przypadku atrakcję dla personelu i osób odwiedzających szpital.

Wydłużenie okresu gwarancji oraz wymogi wykonywania dodatkowych świadczeń takich jak: mycie pojemników i stacji, okresowe dezynfekcje instalacji rurowej i stacji czy konserwacje mechaniczne będzie wpływać na cenę poczty pneumatycznej.

Cechy indywidualne obiektu szpitalnego mogą również być elementem podwyższającym cenę. Przykładowo starsze budynki, bez wolnych przestrzeni technicznych, o grubych ścianach, będą sprawiać więcej problemów instalacyjnych niż budynki nowsze. Wydłużony proces montażowy będzie wpływać na wyższą cenę. Dodatkowe problemy i koszty może spowodować brak inwentaryzacji istniejących instalacji technicznych szpitala, gdyż istnieje znaczne ryzyko ich uszkodzenia. Takie niezinwentaryzowane instalacje po uszkodzeniu trzeba naprawiać, co wydłuża czas realizacji instalacji i jest źródłem dodatkowych kosztów budowy.

Wysokość stosowanej marży przez dostawcę poczty pneumatycznej wpływa na końcową cenę instalacji. Ma to istotne znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy niska efektywność pracy montażystów ma zostać zrekompensowana wysoką marżą dostawcy. Nie bez znaczenia jest również odległość siedziby dostawcy od szpitala. Duże odległości oznaczają podwyższone koszty budowy, hotele, przejazdy. Jeśli pracownicy wykonawcy dojeżdżają spoza Polski koszty te mogą w sposób znaczący na całościową cenę instalacji.

Przykładowe ceny instalacji poczty pneumatycznej w Polsce

Wykonanie systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w 2017 r. kosztowało 99 630,00 zł. Instalacja składała się z 5 stacji nadawczo-odbiorczych.

Średni koszt jednej stacji był zbliżony do 20 tys. zł.

Zamówienia publiczne WSZ w Koninie

Portal Wielkopolski Wschodniej – „Konin. W szpitalu niedługo zacznie działać poczta pneumatyczna”

Wykonanie systemu poczty pneumatycznej w Warszawskim Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w 2015 r. to koszt 449 565,00 . Instalacja ta składała się z 27 stacji nadawczo-odbiorczych.

Średnia cena jednej stacji to 16 tys. zł.

Wyniki przetargu eGospodarka – Warszawski Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Wykonanie w 2016 r. systemu poczty pneumatycznej w Bielańskim szpitalu im. ks. J. Popiełuszki przy ul. Cegłowskiej w Warszawie to koszt 448 950,00 zł. Instalacja ta składała się z 18 stacji nadawczo-odbiorczych, w tym dwóch laboratoryjnych stacji specjalnych z przenośnikami elektrycznymi. Część stacji była w wykonaniu wandaloodpornym.

Średnia cena jednej stacji była zbliżona do 25 tys. zł.

Zamówienia publiczne Bielański szpital im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

Tu stolica – „Szpital Bielański będzie jeszcze większy”

 

Cena poczty pneumatycznej dostarczonej do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Aleksandrowicza w Radomiu w 2013 r. to 498 246,00 zł. Instalacja ta składała się z 16 stacji nadawczo-odbiorczych, w tym dwóch laboratoryjnych stacji specjalnych z przenośnikami elektrycznymi. Część stacji była w wykonaniu wandaloodpornym.

Średni koszt jednej stacji wyniósł 31 tys. zł.

Wyniki przetargu eGospodarka – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Koszt poczty pneumatycznej zainstalowanej w 2014 r. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Poniatowskiego w Siedlcach wyniósł 512 976,00 zł. System składał się z 15 stacji nadawczo-odbiorczych. Część stacji była w wykonaniu wandaloodpornym.

Średnia wartość jednej stacji to 34 tys. zł.

Wyniki przetargu eGospodarka – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach

Podlasie 24 – „Szpital wojewódzki instaluje pocztę pneumatyczną”

 

Cena poczty pneumatycznej dostarczonej w 2010 r. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu to 997 960,00 zł. Instalacja ta składała się z 20 stacji nadawczo-odbiorczych, z których dwie były stacjami samowyładowczymi przeznaczonymi do laboratorium.

Średni koszt jednej stacji to 50 tys. zł.

WSS w Sosnowcu – „Informacja prasowa”

Instalacja poczty pneumatycznej dostarczona w 2010 r. do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu o wartości 1 586 936,28 zł składała się 32 stacji, w tym jednej stacji specjalnej – automatycznej stacji samowyładowczej w pomieszczeniu laboratorium.

Średnia cena jednej stacji to 50 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe USK im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Tabela nr 7, str. nr 7

Cena systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w 2016 r. to 122 298,90 zł. Instalacja ta składała się z 2 stacji nadawczo-odbiorczych w standardowym wykonaniu.

Średni koszt jednej stacji wyniósł 61 tys. zł.

Zamówienia publiczne WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Wykonanie w 2015 r. systemu poczty pneumatycznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie znajdującego się przy ul. Arkońskiej to koszt 651 900,00 zł. Instalacja ta składała się z 6 stacji nadawczo-odbiorczych.

Średnia cena jednej stacji to 110 tys. zł.

Wyniki przetargu eGospodarka – Samodzielny Publiczny WSZ w Szczecinie

 

Cena systemu poczty pneumatycznej w roku 2021 r. w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu to koszt 1 299 249,00 zł. Instalacja składała się z 4 stacji.

Średnia cena stacji to 324 tys. zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że inwestycja ta związana była z dużą ilością złożonych i kosztownych prac ziemnych i prowadzeniem odcinka podziemnego.

Wyniki przetargu – Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Przykładowe ceny rozbudowy instalacji poczty pneumatycznej

Przy ocenie kosztów rozbudowy należy zwrócić uwagę na to, kto pierwotnie był dostawcą systemu. Pierwotny dostawca systemu poczty pneumatycznej jest w znacznie lepszej sytuacji niż jego konkurencja. Rozbudowa dla niego ogranicza się wyłącznie do dostawy nowych odcinków rurociągów i nowych stacji. Dla konkurencji – nowego dostawcy – rozbudowa to znaczne koszty dodatkowe. Aby dokonać rozbudowy instalacji musi on zmienić elektronikę w istniejących stacjach, wymienić działające oprogramowanie i sterowanie. O ile takie działania pozwalają na pełne współdziałanie (zarówno części istniejącej jaki i dobudowywanej), w tym poprawnej pracy i współpracy wszystkich elementów systemu poczty pneumatycznej, to oznaczają dla nowego dostawcy podwyższone koszty rozbudowy. Pierwotny dostawca zdając sobie sprawę ze swojej uprzywilejowanej pozycji może oczekiwać w takim przypadku nadmiernego zysku, często znacznie powyżej wartości rynkowej usługi planowanej rozbudowy.

Rozbudowa systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w 2018 r. kosztowała 85 977,00 zł. Rozbudowa dotyczyła 1 stacji nadawczo-odbiorczej.

Średni koszt jednej stacji był zbliżony do:

  • 86 tys. zł (wycena nowego dostawcy)
  • 147 tys. zł (wycena pierwotnego dostawcy)

Rozbudowa systemu poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w 2018 r. kosztowała 140 220,00 zł. Rozbudowa dotyczyła 3 stacji nadawczo-odbiorczych.

Średni koszt jednej stacji był zbliżony do:

  • 47 tys. zł (wycena nowego dostawcy)
  • 57 tys. zł (wycena pierwotnego dostawcy)

Zamówienia publiczne WSS w Białej Podlaskiej

 

Z przytoczonych powyżej postępowań przetargowych widać, że pierwotni dostawcy przy wycenie inwestycji nie kierowali się wyłącznie zakresem technicznym rozbudowy, gdyż ich oferty, w takim przypadku, byłyby znacznie tańsze od nowego dostawcy – który dodatkowo musiał przecież dokonać wymiany całej elektroniki i sterowania w części istniejącej. Istotnym elementem kształtowania ceny ofertowej była zatem również oczekiwana wysoka marża i zakładany zysk na projekcie.

Bezpłatne wyceny – poznaj wartość instalacji w twoim szpitalu

Jeśli jesteś zainteresowany ile może kosztować taka instalacja w twoim szpitalu – napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną kalkulację możliwych kosztów budowy poczty pneumatycznej. Potrzebne nam będą dane które mają wpływ na cenę. Opisaliśmy je w czynnikach cenotwórczych. Im więcej informacji nam dostarczysz, tym nasza kalkulacja będzie dokładniejsza. Przygotowana kalkulacja kosztów będzie zakładała średnią marżę w branży, dlatego oferty handlowe poszczególnych dostawców mogą być nieznacznie wyższe lub niższe niż nasza kalkulacja, choć różnica nie powinna przekroczyć kilkunastu procent. Nie prowadzimy działalności komercyjnej, nasza kalkulacja nie stanowi zatem oferty handlowej, choć staramy się zawsze aby była jak najdokładniejsza.